آرزوهای شیرین زبان
قصه دختر بچه خردسالی است که در هر قسمت آرزویی می کند و آرزویش برآورده می شود ولی در پایان از آرزویش صرف نظر نموده و به شرایط عادی بر می گردد. قصه ها غالباً هیجان انگیز و پند آموز هستند. از جمله آرزوهای شیرین زبان ، نامرئی شدن، پولدار شدن، دکتر شدن، پلیس شدن و غیره می باشد.
فضاها و قصه ها بسیار متنوع است از این رو مخاطب در هر قسمت با قصه ها، شخصیت ها و فضاهای جدیدی روبه رو می شود.
کارگردان: رضا زارعی
فیلمنامه : محسن میرزا خانی، فرشته مستوفی، ساسان پارسی
طراح شخصیت: رضا زارعی
صدا: علی نصیری
موسیقی و افکت: امیر حسینی نیا
تدوین: امیر حسینی نیا
مدت زمان: 52 قسمت  7 دقیقه ای