رمجموعۀ «لاک‌پشت‌های نینجا» با نام اصلی Teenage Mutant Ninja Turtles برای گروه سنی کودک تولید شده است.لاک‌پشت‌های نینجا
مجموعۀ «لاک‌پشت‌های نینجا» با نام اصلی Teenage Mutant Ninja Turtles برای گروه سنی کودک تولید شده است.

اطلاعات تکمیلی

  • تکنیک: دو بعدی
  • تعداد قسمت: 23
  • مدت: 20 دقیقه‌ای